tro choi 11 bet 5 - HƯỚNG DẪN CÁCH CHƠI TỈ LỆ THẮNG 95% tại nhà cái KUBET

HƯỚNG DẪN CÁCH CHƠI TỈ LỆ THẮNG 95% tại nhà cái KUBET

Trong các môn thể thao và trò trơi trong KUBET. Có 1 trò chơi mới được phát hành đang được rất nhiều người cùng chơi đông đảo chú ý.

Một số hình ảnh và hình thức của trò chơi.

 

Quy tắc trò chơi (Tính theo thời gian GMT+8)

 • Kết quả mở thưởng của 11 Chọn 5 BET là do phép tạo số ngẫu nhiên (RNG) tạo nên.
 • Thời gian mở thưởng: Mỗi ngày cứ 1 phút mở thưởng một kỳ, mở thưởng liên tục 24 giờ.
 • Mỗi kỳ mở thưởng của xổ số 11 Chọn 5 BET sẽ được máy chọn ngẫu nhiên từ 01 đến 11 (gồm 11 con số) ra 5 con số trúng thưởng.
 • Cách chơi xổ số 11 Chọn 5 BET gồm có những cách chơi như sau: Tiền tam, Tiền nhị, 1 hàng số, Tài Xỉu Lẻ Chẵn, Tùy chọn, Tổng số 5 banh Rồng Hổ, Chẵn/Lẻ, Trung Lập, Liên tam.
 • Tất cả tỉ lệ đặt cược dưới đây đã bao gồm tiền vốn.
  Tiền cược nhân với tỉ lệ cược sẽ ra tổng số tiền trúng thưởng (bao gồm tiền vốn)
tro choi 11 bet 5 - HƯỚNG DẪN CÁCH CHƠI TỈ LỆ THẮNG 95% tại nhà cái KUBET

Hướng dẫn quy tắc trò chơi:

I. Cách chơi chọn số–Hàng số (Theo trình tự banh mở thưởng)

 • Hàng số tiền tam :
  • Phức hợp: Hàng số tiền tam đặt cược con số tương ứng với (hàng 1/ hàng 2/ hàng 3). Mỗi một vị trí con số chọn từ 1 đến 11 bất kỳ 1 hoặc nhiều hơn 1 con số để đặt cược. Nếu kết quả mở thưởng trùng với trình tự vị trí và con số đặt cược thì xem như trúng thưởng, ngoài ra những tình huống khác đều không trúng thưởng.※Chọn số giống nhau không thể đặt cược, phải chọn 3 số khác nhau ở từng vị trí để đặt cược.
   Ví dụ: Đặt cược cách chơi hàng số tiền tam phức hợp (hàng 1) 05 (hàng 2) 09 (hàng 3) 01, gồm 1 đơn cược. Kết quả mở thưởng tiền tam là: 05 09 01 * *trùng khớp với trình tự vị trí và con số đặt cược, như vậy thì bạn đã trúng thưởng.
 • Hàng số tiền nhị :
  • Phức hợp: Hàng số tiền nhị là đặt cược con số tương ứng với (hàng 1/ hàng 2). Mỗi một vị trí con số chọn từ 01 đến 11 bất kỳ 1 hoặc nhiều hơn 1 con số đặt cược. Nếu kết quả mở thưởng trùng với trình tự vị trí và con số đặt cược thì xem như trúng thưởng, ngoài ra những tình huống khác đều không trúng thưởng.※Chọn số giống nhau không thể đặt cược, phải chọn 2 số khác nhau ở từng vị trí để đặt cược.
   Ví dụ: Đặt cược cách chơi hàng số tiền nhị phức hợp (hàng 1) 11 (hàng 2) 01, gồm 1 đơn cược. Kết quả mở thưởng tiền nhị là:11 01 * * *,trùng khớp với trình tự vị trí và con số đặt cược, như vậy thì bạn đã trúng thưởng.
 • 1 hàng số:
  • Đơn thức: Trong mỗi vị trí (hàng 1), (hàng 2), (hàng 3), (hàng 4), (hàng 5) chọn từ 01 đến 11 chọn bất kỳ 1 hoặc nhiều hơn 1 con số đặt cược. Nếu kết quả mở thưởng trùng khớp với trình tự vị trí và con số đặt cược thì xem như trúng thưởng, ngoài ra những tình huống khác đều không trúng thưởng.
   Ví dụ: Đặt cược 1 hàng số–Đơn thức (hàng 1) 11 (hàng 2) 10 (hàng 3) 04 (hàng 4) 05 (hàng 5) 01 như vậy sẽ có 5 tổ hợp, kết quả mở thưởng là : 11 02 04 05 10 trong đó có (hàng 1), (hàng 3), (hàng 4) trùng khớp với trình tự vị trí và con số đặt cược, như vậy thì bạn đã trúng thưởng. Tại vị trí (hàng 2) và (hàng 5) không trùng khớp với kết quả mở thưởng nên không trúng thưởng.

II. Cách chơi chọn số–Chọn nhóm

 • Chọn nhóm tiền tam :
  • Phức hợp: Nhóm số tiền tam là đặt cược con số tương ứng với vị trí (hàng 1/ hàng 2/ hàng 3). Tại hạng mục lựa chọn con số, chọn số từ 01 đến 11, ít nhất chọn 3 con số hoặc nhiều hơn 3 con số để đặt cược, Nếu kết quả mở thưởng trùng khớp với vị trí và con số đặt cược, nhưng không giới hạn trình tự con số mở thưởng, như vậy thì bạn đã trúng thưởng. Ngoài ra những tình huống khác đều không trúng thưởng.
   Ví dụ: Đặt cược tiền tam(Hàng 1),(Hàng 2),(Hàng 3)chọn nhóm phức hợp là : 01 02 03 gồm 1 đơn cược, kết quả mở thưởng là : 03 01 02 * * trùng với con số đặt cược tiền tam là 01 02 03, nhưng không giới hạn trình tự con số mở thưởng, như vậy thì bạn đã trúng thưởng.
 • Chọn nhóm tiền nhị :
  • Phức hợp: Nhóm số tiền nhị là đặt cược con số tương ứng với vị trí (hàng 1/ hàng 2). Tại hạng mục lựa chọn con số,từ 01 đến 11 chọn ít nhất 2 hoặc nhiều hơn 2 con số đặt cược. Nếu kết quả mở thưởng trùng khớp với vị trí và con số đặt cược, nhưng không giới hạn trình tự con số mở thưởng, như vậy thì bạn đã trúng thưởng. Ngoài ra những tình huống khác đều không trúng thưởng.
   Ví dụ: Đặt cược tiền nhị (hàng 1/ hàng 2) chọn nhóm phức hợp là 03 11 gồm 1 đơn cược. Kết quả mở thưởng là : 11 03 * * * trùng với con số đặt cược của tiền nhị là 03 11 nên trúng thưởng.

III. Tài Xỉu Lẻ Chẵn:

  • Tài Xỉu Lẻ Chẵn–Đơn thức: Là tiến hành đặt cược cách chơi “Tài, Xỉu, Lẻ, Chẵn” tại từng vị trí (hàng 1), (hàng 2), (hàng 3), (hàng 4), (hàng 5), nếu cách chơi tài, xỉu, lẻ, chẵn của vị trí con số đặt cược trùng khớp với vị trí con số mở thưởng thì xem như trúng thưởng. Số 01~05 sẽ là xỉu, số 06~10 sẽ là tài ; Số 01, 03, 05, 07, 09 sẽ là lẻ, số 02, 04, 06, 08, 10 sẽ là chẵn.
   ※Nếu kết quả mở số 11 thì kết quả hòa (hoàn tiền cược không tính thắng thua).
   Ví dụ: Đặt cược tài xỉu lẻ chẵn–đơn thức tại (hàng 1) với cách chơi là “Xỉu” gồm 1 tổ hợp. Con số mở thưởng là: 01 06 08 10 05 (hàng 1) là “Xỉu” như vậy thì bạn đã trúng thưởng.
   Ví dụ: Đặt cược tài xỉu lẻ chẵn–đơn thức tại (hàng 5) với cách chơi là “Lẻ” gồm 1 tổ hợp. Con số mở thưởng là: 11 09 02 10 08 (hàng 5) là “Chẳn” như vậy thì bạn không trúng thưởng.
   Ví dụ: Đặt cược tài xỉu lẻ chẵn–đơn thức tại (hàng 2) với cách chơi là “Tài” gồm 1 tổ hợp. Con số mở thưởng là: 01 11 02 04 06 (hàng 2) có kết quả là số “11” nếu kết quả mở số 11 thì kết quả hòa sẽ hoàn tiền cược (không tính thắng thua)
bieu do phan tich 11 bet 5 - HƯỚNG DẪN CÁCH CHƠI TỈ LỆ THẮNG 95% tại nhà cái KUBET

IV.Cách chơi tùy chọn:Không giới hạn vị trí mở thưởng.

 • Tùy chọn 1 trúng 1: Từ 01~11 chọn tùy ý 1 số hoặc nhiều hơn 1 số đặt cược. Kết quả mở thưởng của 5 vị trí có 1 số mở thưởng trùng với con số đặt cược (không giới hạn trình tự con số mở thưởng ) thì trúng thưởng.
  Ví dụ: Đặt cược 1 trúng 1: Chọn số 03, gồm 1 đơn cược, kết quả mở thưởng là : 05 03 11 09 08, kết quả mở thưởng trùng với con số đặt cược là số 03, không giới hạn vị trí con số mở thưởng, nên trúng thưởng.
 • Tùy chọn 2 trúng 2–Phức hợp: Từ 01~11 chọn tùy ý 2 số hoặc nhiều hơn 2 số đặt cược. Kết quả mở thưởng của 5 vị trí có 2 số mở thưởng trùng với con số đặt cược (không giới hạn trình tự con số mở thưởng ) thì trúng thưởng.
  Ví dụ: Đặt cược tùy chọn 2 trúng 2–Phức hợp: Chọn số 01 09, gồm 1 đơn cược, kết quả mở thưởng là : 08 11 09 01 05, kết quả mở thưởng trùng với con số đặt cược là số 01 09, không giới hạn vị trí con số mở thưởng, nên trúng thưởng.
 • Tùy chọn 4 trúng 4–Phức hợp: Từ 01~11 chọn tùy ý 4 số hoặc nhiều hơn 4 số đặt cược. Kết quả mở thưởng của 5 vị trí có 4 số mở thưởng trùng với con số đặt cược (không giới hạn trình tự con số mở thưởng ) thì trúng thưởng.
  Ví dụ: Cách chơi 4 trúng 4–Phức hợp: Chọn số 02 07 10 11, gồm 1 đơn cược, kết quả mở thưởng là : 07 11 10 02 05, kết quả mở thưởng trùng với con số đặt cược là số 02 07 10 11, không giới hạn vị trí nên trúng thưởng.
 • Tùy chọn 5 trúng 5–Phức hợp: Từ 01~11 chọn tùy ý 5 số hoặc nhiều hơn 5 số đặt cược. Kết quả mở thưởng của 5 vị trí có 5 số mở thưởng trùng với con số đặt cược (không giới hạn trình tự con số mở thưởng ) thì trúng thưởng.
  Ví dụ: Cách chơi 5 trúng 5–Phức hợp: Chọn số 01 02 03 04 05, gồm 1 đơn cược, kết quả mở thưởng là : 05 04 03 02 01, kết quả mở thưởng trùng với con số đặt cược là số 01 02 03 04 05, không giới hạn vị trí nên trúng thưởng.
 • Tùy chọn 6 trúng 5–Phức hợp: Từ 01~11 chọn tùy ý 6 số hoặc nhiều hơn 6 số đặt cược. Kết quả mở thưởng của 5 vị trí có 5 con số mở thưởng trùng với 6 con số đặt cược (không giới hạn trình tự con số mở thưởng ) thì trúng thưởng.
  Ví dụ: Cách chơi 6 trúng 5–Phức hợp: Chọn số 02 04 07 09 10 11, gồm 1 đơn cược, kết quả mở thưởng là : 11 07 02 10 04, trong 6 con số đặt cược có 5 con số 02 04 07 10 11 trùng với kết quả mở thưởng, không giới hạn vị trí, nên trúng thưởng.
 • Tùy chọn 7 trúng 5–Phức hợp: Từ 01~11 chọn tùy ý 7 số hoặc nhiều hơn 7 số đặt cược. Kết quả mở thưởng của 5 vị trí trùng với 5 con số trong số 7 con số đặt cược (không giới hạn trình tự con số mở thưởng ) thì trúng thưởng.
  Ví dụ: Cách chơi 7 trúng 5–Phức hợp: Chọn số 02 03 04 06 08 09 11, gồm 1 đơn cược, kết quả mở thưởng là : 09 06 08 03 04, trong 7 con số đặt cược có 5 con số 03 04 06 08 09 trùng với kết quả mở thưởng, không giới hạn vị trí, nên trúng thưởng.
 • Tùy chọn 8 trúng 5–Phức hợp: Từ 01~11 chọn tùy ý 8 số hoặc nhiều hơn 8 số. Kết quả mở thưởng của 5 vị trí trùng với 5 con số trong số 8 con số đặt cược(không giới hạn trình tự con số mở thưởng ) thì trúng thưởng.
  Ví dụ: Cách chơi 8 trúng 5–Phức hợp: Chọn số 02 03 04 06 08 09 10 11, gồm 1 đơn cược, kết quả mở thưởng là : 10 09 08 02 06, trong 8 con số đặt cược có 5 con số 02 06 08 09 10 trùng với kết quả mở thưởng, không giới hạn vị trí nên trúng thưởng.

V. Cách chơi tổng số:

 • Tổng số tài xỉu: Dựa vào tổng 5 vị trí con số cộng lại làm căn mở thưởng, kết quả tổng 5 con số từ 15~29 sẽ là xỉu, nếu tổng 5 vị trí con số là 31~45 sẽ là tài. ※Nếu tổng banh mở thưởng là 30 sẽ là kết quả hòa (hoàn tiền cược không tính thắng thua)
  Ví dụ: Đặt cược tổng số 5 banh–Tài Xỉu với cách chơi [Tài], con số mở thưởng là: 10 09 08 02 06, tổng số 5 banh sẽ là 10+9+8+2+6=35 như vậy bạn đã trúng thưởng.
  Ví dụ: Đặt cược tổng số 5 banh–Tài Xỉu với cách chơi [Xỉu], con số mở thưởng là: 09 06 08 03 04, tổng số 5 banh sẽ là 9+6+8+3+4=30 tổng 5 vị trí con số là 30 sẽ là kết quả hòa (hoàn tiền cược không tính thắng thua)
 • Tổng số lẻ chẵn: Dựa vào tổng 5 vị trí con số cộng lại làm căn cứ mở thưởng, kết quả tổng 5 con số là 15, 17, 19…45 sẽ là lẻ, nếu tổng 5 vị trí con số là 16, 18, 20…44 sẽ là chẵn.
  Ví dụ: Đặt cược tổng số 5 banh–Lẻ Chẵn với cách chơi [Lẻ], con số mở thưởng là: 11 07 02 10 03, tổng số 5 banh sẽ là 11+7+2+10+3=33 như vậy bạn đã trúng thưởng.
  Ví dụ: Đặt cược tổng số 5 banh–Lẻ Chẵn với cách chơi [Chẵn], con số mở thưởng là: 09 06 08 03 04, tổng số 5 banh sẽ là 9+6+8+3+4=30 như vậy bạn đã trúng thưởng.
 • Rồng Hổ: (hàng 1) sẽ là Rồng và (hàng 5) sẽ là Hổ, hai vị trí sẽ tiến hành so sánh điểm số lớn nhỏ, trong đó số 01 là số nhỏ nhất và số 11 là số lớn nhất. Nếu con số của (hàng 1) lớn hơn con số (hàng 5) thì đặt cược Rồng thắng, nếu con số của (hàng 1) nhỏ hơn con số (hàng 5) thì đặt cược Hổ thắng.
  Ví dụ: Đặt cược Rồng Hổ với cách chơi [Rồng]. Con số mở thưởng là: 08***03, như vậy kết quả (hàng 1) lớn hơn con số (hàng 5) như vậy bạn đã trúng thưởng.
  Ví dụ: Đặt cược Rồng Hổ với cách chơi [Hổ]. Con số mở thưởng là: 05***11, như vậy kết quả (hàng 1) nhỏ hơn con số (hàng 5) như vậy bạn đã trúng thưởng.
 • Số Lẻ Chẵn: Chọn 1 trong 6 tổ hợp lẻ chẵn hiển thị tại giao diện, dựa vào kết quả lẻ chẵn của 5 con số mở thưởng làm căn cứ trả thưởng. Nếu tổ hợp đặt cược trùng khớp với kết quả lẻ chẵn của 5 con số mở thưởng thì trúng thưởng.
  Ví dụ: Cách chơi dự đoán Lẻ Chẵn bạn chọn tổ hợp (5 Lẻ 0 Chẵn). Con số mở thưởng là: 11 09 03 05 07, trong 5 vị trí mở thưởng đều là số Lẻ như vậy bạn đã trúng thưởng.
 • Số Trung Lập: Các số từ 03~09 chọn một con số để đặt cược, nếu con số đặt cược trùng với con số vị trí 3 (sau khi 5 con số được sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn) thì bạn đã trúng thưởng.
  Ví dụ: Cách chơi Trung Lập, đặt cược số 07 .Con số mở thưởng là: 07 11 10 02 05, sau khi sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn: 02 05 07 10 11, con số vị trí 3 trùng với số đặt cược như vậy bạn đã trúng thưởng

VI. Cách chơi tổng số đặc biệt–Liên Tam :

 • Sảnh: Là cách chơi được chia thành 3 vị trí để chọn lựa gồm tiền tam (hàng 1/ hàng 2/ hàng 3) trung tam (hàng 2/ hàng 3/ hàng 4) hậu tam (hàng 3/ hàng 4/ hàng 5). Nếu 3 con số mở thưởng tại vị trí đặt cược tạo thành 1 sảnh thì xem như bạn đã trúng thưởng. Ví dụ như là 01 02 03, 04 05 06, 09 10 11… (không giới hạn trình tự vị trí) ※ Con số 11 và 01 sẽ không được tính thành sảnh.
  Ví dụ: Đặt cược trung tam (hàng 2/ hàng 3/ hàng 4) với cách chơi tổng số đặc biệt–Liên Tam là: [Sảnh], con số mở thưởng là: *01 03 02*, *07 08 09*, *06 05 04*…như vậy bạn đã trúng thưởng.
 • Bán sảnh: Là cách chơi được chia thành 3 vị trí để chọn lựa gồm tiền tam (hàng 1/ hàng 2/ hàng 3) trung tam (hàng 2/ hàng 3/ hàng 4) hậu tam (hàng 3/ hàng 4/ hàng 5). Nếu 3 con số mở thưởng tại vị trí đặt cược có 2 con số liền nhau thì xem như bạn đã trúng thưởng. ※ Số 11, 01 không tính liền nhau, nếu kết quả mở thưởng là sảnh thì đặt cược bán sảnh sẽ không trúng thưởng.
  Ví dụ: Đặt cược tiền tam (hàng 1/ hàng 2/ hàng 3) với cách chơi tổng số đặc biệt–Liên Tam là: [Bán sảnh], con số mở thưởng là: 09 10 01**, 07 03 08**, 01 11 02**…như vậy bạn đã trúng thưởng.
 • Tạp Lục: Là cách chơi được chia thành 3 vị trí để chọn lựa gồm tiền tam (hàng 1/ hàng 2/ hàng 3) trung tam (hàng 2/ hàng 3/ hàng 4) hậu tam (hàng 3/ hàng 4/ hàng 5). Nếu 3 con số mở thưởng tại vị trí đặt cược không liền nhau thì kết quả được xem là tạp lục, như vậy bạn đã trúng thưởng. Ví dụ như là 01 03 05, 02 04 07, 03 06 09…※ Số 11, 01 không tính liền nhau, nếu kết quả mở thưởng là sảnh, bán sảnh thì đặt cược tạp lục sẽ không trúng thưởng.
  Ví dụ: Đặt cược hậu tam (hàng 3/ hàng 4/ hàng 5) với cách chơi tổng số đặc biệt–Liên Tam là: [Tạp Lục] con số mở thưởng là: **01 03 05, **11 01 08, **06 04 02…như vậy bạn đã trúng thưởng.

BẢNG TỈ LỆ

Dưới đây là tỉ lệ cơ bản,cảm phiền chú ý!!!!
Tỉ lệ là không cố định sẽ điều chỉnh theo lượng tiền cược, sau khi đặt cược xin bấm chọn〈Lịch sử đặt cược〉xác nhận tỉ lệ, cám ơn!!
Bảng tỉ lệ 11 Chọn 5 BET
 • Hàng số tiền tam
 • Chọn nhóm tiền tam
 • Hàng số tiền nhị
 • Chọn nhóm tiền nhị
 • 1 Hàng Số
 • Tài Xỉu Lẻ Chẵn
Tỉ lệ 960 160 106.66 53.33 10.8 1.98
Tiền cược tối thiểu(điểm) 1 10 10 10 10 10
Tùy chọn
 • 1 Trúng 1
 • 2 Trúng 2
 • 4 Trúng 4
 • 5 Trúng 5
 • 6 Trúng 5
 • 7 Trúng 5
 • 8 Trúng 5
Tỉ lệ 2.13 5.33 64 448 74.67 21.33 7.99
Tiền cược tối thiểu(điểm) 10 10 10 10 10 10 10

Cách chơi tổng số 5 banh

 • Tài Xỉu Lẻ Chẵn
 • Rồng Hổ
 • Số lẻ chẵn
  5 lẻ 0 chẵn
 • Số lẻ chẵn
  4 lẻ 1 chẵn
 • Số lẻ chẵn
  3 lẻ 2 chẵn
 • Số lẻ chẵn
  2 lẻ 3 chẵn
 • Số lẻ chẵn
  1 lẻ 4 chẵn
 • Số lẻ chẵn
  0 lẻ 5 chẵn
Tỉ lệ 1.92~2 1.98 74.67 5.97 2.23 2.98 14.93 448
Tiền cược tối thiểu(điểm) 10 10 10 10 10 10 10 10
 • Số trung lập
  3,9
 • Số trung lập
  4,8
 • Số trung lập
  5,7
 • Số trung lập
  6
 • Sảnh
 • Bán sảnh
 • Tạp lục
Tỉ lệ 16 7.04 4.97 4.48 17.41 2.17 1.86
Tiền cược tối thiểu(điểm) 10 10 10 10 10 10 10

11 bet 5 tong so 5 tinh - HƯỚNG DẪN CÁCH CHƠI TỈ LỆ THẮNG 95% tại nhà cái KUBET

PHƯƠNG PHÁP MỚI TỪ KUBETS.ASIA

******** Dựa vào cách chơi đặc biệt và trùng nhau. KUBETS.ASIA có phương pháp chơi rất khác biệt.
Ở đây dựa trên tổng 5 con lẻ ( 1.92 ) và chẵn ( 2 ) và cách chơi đếm 5 con có 2 chẵn 3 lẻ ( 2.23 ) , Ta có được công thức :
Đặt cùng tổng 5 con chẵn và đặt 3 lẻ 2 chẵn với tỉ lệ 10:9. Với tỉ lệ ăn 95% , Mỗi ván ta sẽ được 1.
11 bet 5 cach choi 95 thang - HƯỚNG DẪN CÁCH CHƠI TỈ LỆ THẮNG 95% tại nhà cái KUBET

Và sau khi ván chạy cược hoàn tất . Ta sẽ có được kết quả như mong muốn

ket qua choi 11 bet 5 - HƯỚNG DẪN CÁCH CHƠI TỈ LỆ THẮNG 95% tại nhà cái KUBET

$('a.register-btn').click(function(e) { e.preventDefault(); window.open('http://dq3333.ku11.net/'); });